Elektromagnesy do transportu blach typu BM

Elektromagnesy do transportu blach
Opis

Chwytaki elektromagnetyczne typu BM przeznaczone są do cyklicznej pracy, wyposażone w pilot fal podczerwieni, mogą pracować w parach obsługiwane jednym pilotem. Opcjonalnie na życzenie Klienta za dopłatą występuje funkcja listkowania blachy (odpuszczanie dolnych blach poprzez chwilowe zmniejszenie siły magnetycznej).

Chwytaki typu BM są uchwytami bezpiecznymi, zasilanymi prądem z akumulatora zabudowanego z urządzeniem sterującym elektromagnesem. Akumulator przeznaczony jest do pracy ciągłej przez 8 godzin dziennie. Po 8 godzinach wskaźnik naładowania akumulatora może wyświetlić komunikat o wyczerpaniu akumulatora – wówczas należy podłączyć urządzenie załączonym kablem dostarczanym przez producenta do zewnętrznej sieci elektrycznej. Czas ładowania akumulatora wynosi ok. 8 godzin. Istnieje możliwość dostawy kilku zamiennych akumulatorów w razie potrzeby pracy 3 zmianowej.

 

Specyfikacja techniczna

Model

BM 1350

BM 2500

BM 3600

BM 5000

BMP 1800

BMP 3600

BMTM 1-5

Długość [mm]

272

400

1050

1200

470

760

1500

Szerokość [mm]

242

242

240

300

242

262

100/262

Wysokość do haka [mm]

460

460

460

460

610

610

b.d.

Siła zrywająca [kg]

2700

5000

7200

10000

3600

6800

b.d.

DOR [kg]

1350

2500

3600

5000

1800

3600

1500

Napięcie wejściowe [V/50-60 Hz]

230

230

230

230

230

230

230

Moc [W]

100

100

100

100

100

100

120

Pojemność baterii [Ah]

30

60

60

60

60

60

60

Czas pracy 50% [h]

8

8

8

8

8

8

8

 

Produkt posiada wymagane prawem deklaracje zgodności CE.

  • PN-EN 13155:2021-05 - Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Zdejmowalne urządzenia chwytające

Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 


OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.