Wciągniki ręczne Model LH-AA

Wciągniki łańcuchowe ręczne z napędem dźwigniowo-zapadkowym
Opis
  • Łańcuch nośny ocynkowany o długości 3 m, opcjonalnie możliwość zamówienia z dłuższym łańcuchem.
  • Wzmocnione zapadki haków.

lh a legenda

 

Model

LH-AA 750

LH-AA 1500

LH-AA 3000

Indeks magazynowy

98 12 100410

98 12 100510

98 12 100610

Dopuszczalne Obciążenie Robocze [kg]

750

150

3000

Wysokość podnoszenia [m]

3

3

3

Siła potrzebna do ruchu dźwigni przy max. obciążeniu [N]

140

220

320

Liczba cięgien [szt]

1

1

1

Długość dźwigni L [mm]

280

410

410

Wysokość min. wciągnika H [mm]

325

380

480

Wymiar A [mm]

145

175

203

Wymiar B [mm]

86

100

118

Wymiar C [mm]

122

130

150

Wymiar D [mm]

37

45

50

Wymiar H [mm]

320

380

480

Wymiar L [mm]

290

420

420

Wymiar K [mm]

26

32,5

38

Wymiar łańcucha

6x18

8x24

10x30

Ciężar wciągnika z 3 m podnoszenia [kg]

8,7

13,6

24,3

 

 

Produkt posiada wymagane prawem deklaracje zgodności CE.

  • PN-EN 13157+A1:2009 - Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Ręcznie napędzane urządzenia podnoszące

Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 


OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.