Zawiesie pasowe z pętlami

Opis
  • Zawiesie pasowe 1-warstwowe.
  • Standardowo zakończone pętlą.
  • Opcjonalnie dostępne są również inne zakończenia zawiesi pasowych.
  • Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1.
  • Wykonane w 100% z poliestru.
  • Produkowane zgodnie z normą: EN 1492-1.
  • CE marked.

 pasowe min

 


Produkt posiada wymagane prawem deklaracje zgodności CE.

  • PN-EN 1492-1+A1:2008 - Zawiesia tekstylne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 


OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.